Richard Branson

Risktagande och äventyr är något som kännetecknar entreprenören, affärsmannen; britten Richard Branson. Fast han är även känd för en mängd olika humanitära insatser som ett politiskt engagemang för en sak som tycks ligga honom varmt i hjärtat.

För sina exempellösa affärsframgångar kom han år 1999 att adlas till Sir Richard Branson av drottning Elizabeth.

 

Entreprenör vid 15 års ålder
Sir Richard Branson startade sin karriär som entreprenör tidigt i livet, starkt understödd och uppmuntrad av sina föräldrar. Det som tilldrog sig unge Richards affärsintresse var uppfödning och försäljning av undulater. Efter att ha övertalat fadern att bygga en voljär (ett fågelhus), startade han uppfödarverksamheten redan vid femton års ålder.

Under skoltiden drev han arbetet med The Student magazine där han annonserade popmusik. Succén var given.

Vid 20-års ålder började han sälja skivor via postorder genom ett bolag han startade 1970. Något han inom en relativt kort tidsperiod kompletterade med en skivbutik i London.

 

Virgin 400 bolag…
Med skivbolaget Virgin Records som Branson startade 1972 lade han grunden Virgin Group Ltd. som idag är ett multinationellt riskkapital konglomerat med ett ytterst starkt varumärke.

Virgin Group innefattar mer än 400 företag som återfinns spridda över världen. Kärnaffären står på tre ben, resor, underhållning och livsstil.

Virgin Group registrerades 1989 vid Companies House, den brittiska motsvarigheten till Bolagsverket. Det klassades som ett holding bolag.

 

Äventyraren Branson
Äventyr och entreprenörskap tycks gå bra hand-i-hand. De äventyr som Richard Branson varit med om använder han sig av i marknadsföringen. Som exempel kan nämnas hans försök att flyga jorden runt med “Virgin Atlantic Flyer” som kom att bli den första luftballongen att korsa Atlanten.
Så sent som 2012 korsade Branson den Engelska kanalen med en kiteboard. Han hade sällskap med ett team.
Sir Richard Branson definition av en entreprenör är, ”En entreprenör är en innovatör, jobbskapare, en som ändrar spelplanen, en affärsledare, en störare, en äventyrare.” och det säger väl i princip allt.

Richard_Branson 1