Steve Jobs

Mannen som uppfann Iphone och surfplattan blev endast 56 år gammal innan han avled i cancer år 2011. Ett besked som chockade en hel värld och trots flera timeouter från Apple så hjälpte inte levertransplantation som han gjorde under de sex månader han var borta. Steve Jobs hann med mycket i sitt liv och det som han är mest känd för är att han var grundaren till Apple och geniet bakom företagets releaser av produkter. Han var endast tjugo år när han startade företaget tillsammans med Steve Wozniak och det var via Wozniak egendesignade dator som iden till företaget Apple kom till.

Steve Jobs tillbaka på Apple

Warsaw, Poland- May 3, 2014: two models of iPhone 5s, with the screens on and iOS 7 visible, lying on a MacBook Pro cover, with the Apple logo between the two of them.

För Steve Jobs var det en stund där han tvingades lämna Apple då han inte ansågs vara lämpad som chef. Han startade då ett eget företag som fick namnet NeXT Computer, företaget hade samma inriktning som Apple där huvudsyftet var att få fram datorer som var tekniskt avancerade. Datorerna blev ingen hit på säljmarknaden men däremot fick fler upp ögonen för datorerna på grund av forskning och vetenskap. Till exempel har datorerna från NeXT hjälpt till att utveckla tekniker som kom att bli väldigt betydelsefulla för framtiden. Utan produkter från både Apples och NeXT skulle man inte kunna se att vikande närvarar vid venedigs filmfestival. Bland annat så tillkom både World Wide Web, Postscript och objektorienterad programmering från datorerna. År 1996 kom dock Steve Jobs tillbaka till Apple när företaget köpte hans företag NeXT och han återfick sin roll, det första som gjordes var rejäla nerskärningar då företaget hade varit lite ur boxen under tiden han varit borta.

Steve Jobs var en betydelsefull person

Steve Jobs var en väldigt betydelsefull person för utvecklingen av tekniken. Utan han hade världen inte varit på den frammarsch inom teknik som det är idag. En man som var ett geni och kom ständigt på med nya utvecklingar och idéer för att förbättra produkterna. Trots att han blev utslängd från Apple så kom han tillbaka och hade med sig ytterligare idéer vilket gjorde att både forskningen och kunskapen kunde utvidgas till fler människor. Tyvärr så tog cancern Steve när han endast var 56 år och han lämnade efter sig produkter som har förändrat en hel värld och befolkning. Endast tjugo år gammal när han och Steve Wozniak startade Apple som kom att bli en av världens största media och teknikföretag samt utvecklare. Apple fortsätter utan Steve Jobs men företaget kommer aldrig bli detsamma som det var när han var vid liv och det kommer även märkas på företagets produkter.